Akademia Biznesu
 

tel. 609-319-172,
szkolenia@akademiabiznesu.net

 

Dofinansowane szkolenia dla pracowników firm

W 2016 roku ruszył projekt Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS

w roku 2016, który umożliwia uzyskanie dofinansowania szkoleń dla wszystkich pracowników przedsiębiorstw.

Dofinansowanie można uzyskać bez względu na rodzaj umowy o pracę oraz bez względu na to czy ktoś pracuje na cały etat czy tylko jego część.

Dofinansowanie do szkoleń dla pracowników i właścicieli mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających przynajmniej 1 pracownika do 10 pracowników).

100% kosztów kształcenia ustawicznego - możliwość sfinansowania ze środków KFS

w przypadku mikroprzedsiębiorstwa.

Pozostałe przedsiębiorstwa (zatrudniające powyżej 10 pracowników)

80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, pracodawca pokrywa 20% kosztów szkolenia

W celu uzyskania dofinansowania należy złożyć wniosek do powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy.

Firma Akademia Biznesu pomaga w wypełnieniu takiego wniosku w przypadku chęci skorzystania z naszych szkoleń.

Prowadzimy szkolenia na terenie całej Polski a w szczególności na terenie województwa pomorskiego.

Prowadzimy szkolenia stacjonarne w miejscowościach: Gdańsk, Gdynia, Sopot, Puck, Władysławowo, Rumia, Reda, Wejherowo, Lębork, Słupsk, Tczew, Starogard Gdański, Kartuzy, Kościerzyna, Bytów, Elbląg.

Istnieje możliwość organizacji szkolenia w każdej miejscowości w Polsce w siedzibie danej firmy lub wskazanej lokalizacji.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółów.

Na co można uzyskać dofinansowanie.

Wsparcie na zawodowe kursy i szkolenia pozostające w bezpośrednim związku z branżą lub wykonywanym zawodem, mające na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych;

lub wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;

lub wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (refundacja części wynagrodzenia przez okres 12 m-cy, osób do 30 roku życia).

Uwaga: mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie, mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nie przekraczających równowartości w złotych 2 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 mln euro - zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 584 ze zm.)

Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Uwaga! Środki na szkolenie z KFS są ograniczone dlatego w większości decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do korzystania z oferty naszych szkoleń.

Wyszukaj szkolenie


Szkolenia otwarte

Terminy czerwiecSale szkoleniowe:

Trójmiasto

Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 1A

Gdynia, ul.Armii Krajowej

Sopot, ul. Polna 2


Słupsk, ul. Wojska Polskiego 46

Rumia, ul. Dąbrowskiego 53/2

Puck, ul. Wojska Polskiego 59a

Wejherowo, ul. Judyckiego 11

Kartuzy, ul. Rynek 3a

Bytów, Podzamcze 34


© 2014 - 2024 Akademia Biznesu