Akademia Biznesu
 

tel. 609-319-172,
szkolenia@akademiabiznesu.net

 

Szkolenie Optima Kadry i Płace (40h)

Cena szkolenia: skontaktuj się w sprawie wyceny szkolenia.

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie przeprowadza uczestnika przez praktyczne aspekty prowadzenia komputerowej ewidencji kadrowej pracowników oraz naliczania wynagrodzeń i ich obciążeń podatkowych.

Szkolenie uczy poruszania się i obsługi programu ERP Optima Kadry i płace – jednego z najpopularniejszych programów kadrowo - płacowych.

Zaznajamia uczestnika szkolenia z typem oraz obiegiem dokumentów kadrowych. Omawiane są sposoby naliczania wynagrodzeń, rozliczeń obciążeń płacowych od netto, oraz obowiązku wynikającego z systemu ubezpieczeń społecznych.

CELE SZKOLENIA:

Przygotowanie do pracy w dziale kadrowo ? płacowym. Nauka obsługi programu Optima Kadry i Płace.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

METODY STOSOWANE W SZKOLENIU:

Szkolenie prowadzone w formie wykładu i zajęć warsztatowych.

DLA KOGO?:

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA/CERTYFIKAT: TAK

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW: 15

CZAS TRWANIA SZKOLENIA/GODZINY: 5dni * 8 godzin = 40 godzin zegarowych

1 godzina zegarowa zawiera 45 minut szkolenia oraz 15 minut przerwy.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Interfejs programu OPTIMA Kadry i Płace
 2. Warsztaty w programie Optima Kadry i Płace (40 godzin)
  • ustawienia danych firmy
  • ustawienia programu
  • generowanie okresów płacowych
  • organizacja kalendarza firmy
  • organizacja struktury firmy
  • elementy kadrowo-płacowe w programie
  • wykorzystanie wbudowanych elementów kadrowo-płacowych
  • wprowadzanie danych osobowych pracowników
  • tworzenie systemów wynagrodzeń dla istniejących pracowników
  • przyjmowanie nowych pracowników
  • realizacje czynności związanych z zatrudnieniem
  • konstruowanie systemów wynagrodzeń pracowniczych
  • generowanie zdarzeń mających wpływ na wynagrodzenia
  • urlopy, choroby, nieobecności, potrącenia od netto
  • zasady tworzenia dokumentacji pracowniczej
  • naliczanie wynagrodzeń z umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
  • wydruki kadrowe
  • okresy płacowe
  • rodzaje list płac
  • naliczanie list płac
  • optymalizacja pracy w programie
  • eksport danych zgłoszeniowych i rozliczeniowych do programu Płatnik ZUS
  • sporządzanie raportów i zestawień w programie i w arkuszach kalkulacyjnych

Wyszukaj szkolenie


Szkolenia otwarte

Terminy czerwiecSale szkoleniowe:

Trójmiasto

Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 1A

Gdynia, ul.Armii Krajowej

Sopot, ul. Polna 2


Słupsk, ul. Wojska Polskiego 46

Rumia, ul. Dąbrowskiego 53/2

Puck, ul. Wojska Polskiego 59a

Wejherowo, ul. Judyckiego 11

Kartuzy, ul. Rynek 3a

Bytów, Podzamcze 34


© 2014 - 2024 Akademia Biznesu