Akademia Biznesu
 

tel. 609-319-172,
szkolenia@akademiabiznesu.net

 

Szkolenie Optima Księga Handlowa. Finanse i księgowość. (72h)

Cena szkolenia: skontaktuj się w sprawie wyceny szkolenia.

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie przeprowadza uczestnika przez praktyczne aspekty prowadzenia komputerowej ewidencji przychodów oraz kosztów, rejestrów VAT, prowadzenia ewidencji dla podatku od osób prawnych CIT.

Szkolenie prowadzone jest warsztatowo z wykorzystaniem programu ERP Optima Księga Handlowa. Szkolenie porusza kwestię podstawowych rozliczeń z pracownikami, prowadzenia ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych oraz ewidencji towarowo – materiałowej.

CELE SZKOLENIA:

Nauka prowadzenia pełnej ewidencji rachunkowej w księgach handlowych.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

METODY STOSOWANE W SZKOLENIU:

Szkolenie prowadzone w formie wykładu, prezentacji oraz zajęć warsztatowych.

DLA KOGO?:

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA/CERTYFIKAT: TAK

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW: 15

CZAS TRWANIA SZKOLENIA/GODZINY: 9dni * 8 godzin = 72 godziny zegarowe

1 godzina zegarowa zawiera 45 minut szkolenia oraz 15 minut przerwy.

RAMOWY PROGRAM:

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych CIT (8 godzin)
 2. Podatek od wartości dodanej VAT (4 godzin)
 3. Zasady stosowania kas fiskalnych (1 godzina)
 4. Rozrachunki z pracownikami (1 godzina)
 5. Rozrachunki z kontrahentami (1 godzina)
 6. Rozrachunki z budżetami (1 godzina)
 7. Zasady funkcjonowania planu kont (4 godziny)
 8. Rodzaje kont księgowych (2 godziny)
 9. Reguły księgowania (2 godziny)
 10. Ewidencja Środków Trwałych i WNiP (4 godziny)
 11. Warsztaty w programie ERP Optima Środki trwałe (4 godziny)
 12. Warsztaty księgowanie operacji gospodarczych w programie ERP Optima (40 godzin)
  • założenie nowej firmy
  • przygotowanie planu kont
  • definiowanie układów bilansu i rachunku zysków i strat
  • wprowadzanie bilansu otwarcia
  • omówienie kartotek w aplikacji
  • wprowadzanie dokumentów (BO, FVZ, FVS, PK, WB. RK, PZ, WZ, RW, PW, WNT, WDT, VAT odwrócony, OT, LT, itd.)
  • księgowanie listy płac
  • księgowanie rozrachunków z tytułu umów cywilnoprawnych
  • księgowanie obrotu magazynowego
  • odchylenia od cen ewidencyjnych
  • księgowanie dokumentów walutowych
  • obsługiwanie rozrachunków
  • obsługiwanie rejestrów Vat
  • obsługiwanie deklaracji podatkowych CIT, VAT-7
  • omówienie raportów dostępnych w aplikacji
  • tworzenie bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia obrotów i sald
  • dziennik księgowań, wydruk księgi handlowej

POWIĄZANE SZKOLENIA UZUPEŁNIAJĄCE:

Wyszukaj szkolenie


Szkolenia otwarte

Terminy czerwiecSale szkoleniowe:

Trójmiasto

Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 1A

Gdynia, ul.Armii Krajowej

Sopot, ul. Polna 2


Słupsk, ul. Wojska Polskiego 46

Rumia, ul. Dąbrowskiego 53/2

Puck, ul. Wojska Polskiego 59a

Wejherowo, ul. Judyckiego 11

Kartuzy, ul. Rynek 3a

Bytów, Podzamcze 34


© 2014 - 2024 Akademia Biznesu