Akademia Biznesu
 

tel. 609-319-172,
szkolenia@akademiabiznesu.net

 

Symfonia Finanse i Księgowość. Warsztaty Praktyczne. (40 godzin lekcyjnych)

Cena szkolenia: skontaktuj się w sprawie wyceny szkolenia.

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie przeprowadza uczestnika przez praktyczne aspekty prowadzenia komputerowej ewidencji przychodów oraz kosztów, rejestrów VAT, prowadzenia ewidencji dla podatku od osób prawnych CIT.

Szkolenie prowadzone jest warsztatowo z wykorzystaniem programu Symfonia Finanse i Księgowość.

Szkolenie porusza kwestię podstawowych rozliczeń z pracownikami, prowadzenia ewidencji wyposażenia, ewidencji środków trwałych oraz ewidencji towarowo – materiałowej.

CELE SZKOLENIA:

Przygotowanie do pracy w dziale księgowym. Nauka obsługi programu Symfonia Finanse i księgowość.

KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UDZIAŁU W SZKOLENIU:

1. zdobycie umiejętności obsługi programu Symfonia Finanse i Księgowość

2. wymiana doświadczeń i problemów z innymi uczestnikami szkolenia.

3. zdobycie praktycznej wiedzy dotyczącej księgowania operacji gospodarczych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz deklaracji podatkowych

METODY STOSOWANE W SZKOLENIU:

Szkolenie prowadzone w warsztatów. Uczestnik szkolenia od początku zajęć uczy się obsługiwać program Symfonia Finanse i Księgowość. Zajęcia prowadzone są na dowodach księgowych.

DLA KOGO?:

 • Osób rozpoczynających pracę z programem Finanse i Księgowość
 • Pracowników działów księgowości i biur rachunkowych
 • Absolwentów chcących nabyć nowe praktyczne umiejętności pracy w dziale księgowości
 • Osób organizujących pracę działu księgowego
 • Specjalistów ds. księgowości
 • Osób chcących podjąć pracę w dziale księgowym, gdzie ma zastosowanie program Symfonia Finanse i Księgowość

  POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA/CERTYFIKAT: TAK

  MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW: 10

  CZAS TRWANIA SZKOLENIA/GODZINY: 4 dni * 10 godzin lekcyjnych = 40 godzin lekcyjnych

  1 godzina lekcyjna oznacza 45 minut.

  Zajęcia trwają: 9:00 - 17:00 Weekendy: Soboty i niedziele, lub w dni tygodnia: od poniedziałku do czwartku

  RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

   1. Krok po kroku obsługi systemu finansowo-księgowego w programie Symfonia Finanse i Księgowość

   2. Przypisanie podatków i opłat do poszczególnych grup klasyfikacyjnych

   3. Parametryzacja programu Symfonia FIK

   4. Dodawanie dowodów księgowych

   5. Sporządzenie miesięcznej deklaracji VAT

   6. Wystawianie i korygowanie przykładowych faktur

   7. Prezentacja dokumentowania wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia

   8. Budowanie firmy

   9. Rozliczanie wynagrodzeń z tyt. umów o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło

   10. Księgowanie przychodów i kosztów

   11. Naliczanie odsetek za zwłokę, nadpłaty

   12. Wprowadzenie planu kont, bazy kontrahentów

   13. Sporządzanie bilansu i rachunku zysków i strat

   14. Zaksięgowanie bilansu otwarcia/obrotów rozpoczęcia utworzonej firmy

   15. Księgowanie bieżących operacji gospodarczych (faktury zakupu i sprzedaży, wyciągi bankowe, kasa, tworzenie i zapisywanie kopii bezpieczeństwa)

   16. Księgowanie w Symfonia FK dokumentów związanych ze środkami trwałymi

   17. Przykłady dokumentów związanych z obrotem i ewidencją środków pieniężnych

   18. Sporządzanie KP, KW, raportu kasowego i jego rozliczanie

   19. Sporządzanie wyciągu bankowego i jego rozliczanie

   20. Dokumenty związane z rozrachunkami (rozliczenie zaliczki, polecenie wyjazdu służbowego, faktury)

   21. Rozrachunki z US i ZUS-DRA – księgowanie na kontach

   22. Ustalanie różnic kursowych z rozrachunków, odsetek naliczonych za zwłokę w płatnościach

   23. Wycena, ewidencja zakupu materiałów i towarów-przykładowe zadania

   24. Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym – przykładowe zadania

   25. Zamknięcie ksiąg, bilans zamknięcia.

   26. Ustalenie wyniku podatkowego na podstawie ewidencji księgowej –CIT w programie Symfonia FIK

   27. Księgowanie wyniku finansowego roku poprzedniego

   28. Sporządzanie rachunku zysków i strat, bilansu

   29. Sporządzanie zestawienia obrotów i sald

   30. Sporządzanie zestawień księgowych księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych

   31. Sporządzanie zestawień księgowych

   32. Egzamin końcowy na programie Symfonia FIK

 • Wyszukaj szkolenie


  Szkolenia otwarte

  Terminy czerwiec  Sale szkoleniowe:

  Trójmiasto

  Gdańsk, ul. Cieszyńskiego 1A

  Gdynia, ul.Armii Krajowej

  Sopot, ul. Polna 2


  Słupsk, ul. Wojska Polskiego 46

  Rumia, ul. Dąbrowskiego 53/2

  Puck, ul. Wojska Polskiego 59a

  Wejherowo, ul. Judyckiego 11

  Kartuzy, ul. Rynek 3a

  Bytów, Podzamcze 34


  © 2014 - 2024 Akademia Biznesu